روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد

روزی ما دوباره کبوترهایمان را

پرواز خواهیم داد

و مهربانی

دست زیبایی را خواهد گرفت

و من آن روز را انتظار می کشم

حتی روزی که نباشم ...

#احمدشاملو

/ 0 نظر / 298 بازدید