تا گرمی آغوش تو هست ...

تا گرمی #آغوش تو هست

ایمان نمی آورم ،

به آغاز فصل #سرد . . .


/ 4 نظر / 37 بازدید
top-vakil

به سایت ماهم سربزنید https://dad-plus.com/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8/

loveyooou

خیلی قشنگ:) به ماهم سربزن:) البته هنوز تازه شروع کارمه:)